Quy Kiếm đóng Thi Đấu Môn Phái

05-06-2021

Tính năng Thi Đấu Môn Phái sẽ được đóng lại tại máy chủ Quy Kiếm, thay thế vào đó sẽ là hoạt động Khiêu Chiến Đại Đệ Tử Thập Nhị Phái

Khiêu Chiến Đại Đệ Tử Thập Nhị Phái

Hạng mục Ghi chú

 • Thời gian Báo Danh:
  • Từ 19:00 - 20:00 Thứ 3 Hàng Tuần
  • Người chơi thông qua Vô Hạn Truyền Tống Phù trở về môn phái gặp NPC Chưởng Môn tiến hành báo danh
  • Nếu không báo danh sẽ không thể tham chiến đánh boss
 • Điều kiện Tham Gia:
  • Đẳng cấp 110
  • Tài phú 80.000 điểm
  • Mang phi phong Tiềm Long (Cấp 8)
 • Cách thức hoạt động:
  • Vào đúng lúc 20:00 tại mỗi bản đồ môn phái (bản đồ nơi có NPC Chưởng Môn) sẽ xuất hiện 1 BOSS Đại Đệ Tử - Tổng cộng sẽ có 12 Đại Đệ Tử tại 12 Bản đồ Môn Phái
  • Tất cả người chơi đã báo danh có mặt tại bản đồ sẽ được chuyển trạng thái sang chiến đấu - Tùy ý PK, cho phép tổ đội
  • Đệ tử của môn phái nào sẽ tham chiến tại bản đồ môn phái đó
 • Phần thưởng
  • Sau 21:00 trở về gặp NPC Chưởng Môn nhận thưởng
  • Người hạ gục Đại Đệ Tử sẽ nhận 1 Hòa Thị Ngọc (Không khóa) - Gửi qua thư ngay sau khi hạ gục boss
  • Những người chơi đã báo danh nhận được phần thưởng là Huyền Tinh, Bạc Khóa, Đồng Khóa, Điểm Kinh Nghiệm, Tiền Du Long
Scroll Top