Chức năng Đổi tên Nhân Vật

24-12-2021


Như quý nhân sĩ cũng đã biết, tại máy chủ tuyệt đỉnh rất nhiều cao thủ có mong muốn được đổi tên nhân vật.

Hôm nay, BQT xin hướng dẫn quy trình thực hiện đổi tên nhân vật như sau:

Các bước thực hiện

Hạng mục Ghi chú

 • Người chơi đem theo 600 Kim Nguyên Bảo tới gặp NPC Đặc Sứ Hồi Sinh - Huyền Trang Đại Sư (Vị trí 211/193 Biện Kinh Phủ) trước 18:00 hàng ngày để tiến hành thực hiện yêu cầu đổi tên nhân vật
 • Điều kiện để thực hiện đổi tên:
  • Không có tổ đội liên đấu
  • Không có gia tộc, bang hội
  • Tên nhân vật đổi mới không được trùng với các nhân vật khác
  • Sau khi đổi tên thành công toàn bộ đồng thường trong acc sẽ bị reset (làm mới) về 0, vậy nên người chơi khi đăng ký đổi tên vui lòng không lưu trữ đồng thường trong nhân vật cho tới khi đổi tên nhân vật thành công
 • Thời gian đổi tên sẽ diễn ra sau bảo trì lúc 18:00 Hàng Ngày:
  • Thời gian đăng ký đổi tên trước 18:00 thì sau khi bảo trì lúc 18:00 hoàn tất tên nhân vật sẽ được đổi
  • Thời gian đăng ký đổi tên sau 18:00 thì cần chờ tới khi sau bảo trì lúc 18:00 của ngày hôm sau
 • Sau khi đổi tên toàn bộ dữ liệu nhân vật sẽ được giữ nguyên, các hạng mục liên quan đến bảng xếp hạng của nhân vật cũ sẽ không được cập nhật sang tên mới - Ví dụ như bảng xếp hạng tích lũy tống kim sẽ tính lại từ đầu.
Scroll Top