Thanh Long Kiếm lộ trình mở cấp 149 và tính năng

14-06-2023

Lộ trình phát triển Thanh Long Kiếm

Tính năng Ghi chú
Thử Nghiệm (AlphaTest)
 • Từ 11:00 Ngày 24/11 đến 24:00 Ngày 25/11/2022
Chính Thức (OpenBeta)
 • Từ 11:00 Ngày 26/11/2022

Thời Gian Tính Năng
00:00 Thứ 6 Ngày 16/06/2023
 • Giới hạn cấp mở đến 149
 • Tính năng Thần Binh Bảo Giáp
 • Đẳng cấp yêu cầu Giới hạn tăng cấp 1 dòng
  140 - 144 100 điểm
  145 - 149 200 điểm
  150 - 154 250 điểm
  155 - 159 300 điểm
  160 - 164 350 điểm
  165 - 169 400 điểm
 • Tính năng Chân Nguyên Hộ Thể
 • Đẳng cấp yêu cầu Giới hạn tăng cấp 1 dòng
  140 - 144 250 điểm
  145 - 149 300 điểm
 • Chỉ số của BOSS Hoàng Kim 55/75/95, Long Trụ Công Thành, Tần Thủy Hoàng, Viễn Cổ Thần Thú được gia tăng
00:00 Thứ 2 Ngày 01/05/2023
00:00 Thứ 7 Ngày 01/04/2023
 • Giới hạn cấp mở đến 129
 • Tính năng Chân Nguyên Hộ Thể
 • Đẳng cấp yêu cầu Giới hạn tăng cấp 1 dòng
  120 - 124 50 điểm
  125 - 129 100 điểm
 • Tính năng Lôi Đình Ấn
  • Mở Hợp Thành và Luyện Đúc, chưa mở Tăng Cấp
 • Hoạt động Chiến trường Tống Kim
  • Thêm phần thưởng mốc tích lũy 10.000 - 12.999 điểm, 13.000 - 15.999 điểm, 16.000 - 19.999 điểm và 20.000 điểm trở lên
  • Nhân đôi Tích Lũy Tống Kim các trận cuối tuần Thứ 7, Chủ Nhật
 • Chỉ số của BOSS Hoàng Kim 55/75/95, Long Trụ Công Thành, Tần Thủy Hoàng, Viễn Cổ Thần Thú được gia tăng
00:00 Thứ 4 Ngày 01/03/2023
00:00 Thứ 2 Ngày 27/02/2023
00:00 Thứ 7 Ngày 25/02/2023
 • Giới hạn cấp mở đến 119
 • Tính năng Bạn Đồng Hành (PET)
  • Đẳng cấp 110 trở lên sử dụng Thiệp Bạc (Cấp 2) thuyết phục đồng hành có số lượng kỹ năng tối đa 6
 • Tính năng Trang Bị Đồng Hành
  • Đẳng cấp 110 có thể thu thập rương mảnh trang bị đồng hành
  • Đẳng cấp 110 có thể hợp thành và sử dụng bộ Bích Huyết (Cấp 1)
  • Đẳng cấp 115 có thể hợp thành và sử dụng bộ Kim Lân (Cấp 2)
  • Đẳng cấp 120 có thể hợp thành và sử dụng bộ Đơn Tâm (Cấp 3)
  • Đẳng cấp 130 có thể hợp thành và sử dụng bộ Long Đằng (Cấp 4)
 • Các hoạt động trong game bao gồm Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Thi Đấu Môn Phái, Vượt Ải Gia Tộc, Hải Tặc, Tiêu Dao Cốc, Quân Doanh yêu cầu điều kiện:
  • Đẳng cấp 100
  • Tài phú 24.000 điểm
  • Mang Phi Phong Sồ Phượng (Cấp 7)
  • Người chơi đạt đủ cả 3 điều kiện mới có thể nhận Uy Danh Giang Hồ
 • Các hoạt động trong game bao gồm Săn BOSS Hoàng Kim, Hoa Sơn Luận Kiếm, Đại Hội Tỷ Võ, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Công Thành Chiến, Tần Lăng yêu cầu điều kiện:
  • Đẳng cấp 110
  • Tài phú 60.000 điểm
  • Mang Phi Phong Tiềm Long (Cấp 8)
 • Chỉ số của BOSS Hoàng Kim 55/75/95, Long Trụ Công Thành, Tần Thủy Hoàng được gia tăng
00:00 Thứ 3 Ngày 07/02/2023
 • Hoạt động Võ Lâm Liên Đấu
  • Thi đấu từ Ngày 1 đến hết Ngày 27 Hàng Tháng
  • Cá nhân người chơi phải tham gia trực tiếp 24 trận mới có thể nhận thưởng (trường hợp đội đi hơn 24 trận, cá nhân chưa đi đủ cũng không được thưởng)
  • Thời gian nhận thưởng sau 00:15 Ngày 28 Hàng Tháng đến 00:00 Ngày 01 Tháng tiếp theo
  • Đẳng cấp 100
  • Tài phú 24.000 điểm
  • Mang Phi Phong Sồ Phượng (Cấp 7)
10:50 Thứ 2 Ngày 30/01/2023
00:00 Thứ 2 Ngày 30/01/2023
 • Giới hạn cấp mở đến 109
 • Cửa tiệm Mật Tịch Cao Cấp mở bán tại NPC Long Ngũ Thái Gia
 • Hoạt động Tần Lăng yêu cầu điều kiện:
  • Đẳng cấp 100
  • Tài phú 24.000 điểm
  • Mang Phi Phong Sồ Phượng (Cấp 7)
  • Là thành viên của 4 bang hội nằm trong Bảng Xếp Hạng Chiến Công
 • Hoạt động Săn BOSS Tần Thủy Hoàng yêu cầu điều kiện:
  • Là thành viên của 4 bang hội nằm trong Bảng Xếp Hạng Chiến Công
  • Từ 00:00 đến 15:00 bang chủ tới gặp NPC Lương Tiếu Tiếu đăng ký cho 60 thành viên
  • Từ 15:00 trở đi nếu bang hội chưa đăng ký 60 thành viên, người chơi đủ điều kiện tới gặp NPC Lương Tiếu Tiếu để đăng ký cho tới khi đủ 60 thành viên
 • Tính năng Bạn Đồng Hành (PET)
  • Đẳng cấp 100 109 sử dụng Thiệp Lụa (Cấp 1) thuyết phục đồng hành có số lượng kỹ năng tối đa 4
  • Đẳng cấp 110 trở lên sử dụng Thiệp Bạc (Cấp 2) thuyết phục đồng hành có số lượng kỹ năng tối đa 6
 • Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (Không khóa):
  • Người chơi có đẳng cấp 100 trở lên tham gia Tống Kim với mỗi 2000 điểm sẽ nhận 1 sách, không quá 5 sách 1 trận, điểm tích lũy tối thiểu để nhận sách là 3000 điểm
  • Sách sẽ được lưu tại NPC Long Ngũ Thái Gia
 • Các hoạt động trong game bao gồm Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Thi Đấu Môn Phái, Vượt Ải Gia Tộc, Hải Tặc, Tiêu Dao Cốc, Quân Doanh yêu cầu điều kiện:
  • Đẳng cấp 100
  • Tài phú 15.000 điểm
  • Mang Phi Phong Hỗn Thiên (Cấp 6)
  • Người chơi đạt đủ cả 3 điều kiện mới có thể nhận Uy Danh Giang Hồ
 • Các hoạt động trong game bao gồm Săn BOSS Hoàng Kim, Hoa Sơn Luận Kiếm, Đại Hội Tỷ Võ, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Công Thành Chiến, Tần Lăng yêu cầu điều kiện:
  • Đẳng cấp 100
  • Tài phú 24.000 điểm
  • Mang Phi Phong Sồ Phượng (Cấp 7)
 • Chỉ số của BOSS Hoàng Kim 55/75/95, Long Trụ Công Thành được gia tăng
00:00 Thứ 2 Ngày 09/01/2023
 • Giới hạn cấp mở đến 99
 • Hỗ trợ tân thủ thăng cấp 80
 • KHÔNG HỖ TRỢ BỘ TRANG BỊ
 • NPC Thương Gia Tiêu Dao mở bán:
 • Hoạt động Quân Doanh
 • Hoạt động Võ Lâm Cao Thủ 95
  • Xuất hiện đợt đầu tiên lúc 15:35
  • Là thành viên chính thức của 5 bang hội nằm trong Bảng Xếp Hạng Chiến Công
  • Mỗi bang hội sẽ tham gia tối đa 60 thành viên trên 1 khung giờ boss
 • Các hoạt động trong game bao gồm Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Thi Đấu Môn Phái, Vượt Ải Gia Tộc, Hải Tặc, Tiêu Dao Cốc, Quân Doanh yêu cầu điều kiện:
  • Đẳng cấp 90
  • Tài phú 7.800 điểm
  • Mang Phi Phong Ngự Không (Cấp 5)
  • Người chơi đạt đủ cả 3 điều kiện mới có thể nhận Uy Danh Giang Hồ
 • Các hoạt động trong game bao gồm Săn BOSS Hoàng Kim, Hoa Sơn Luận Kiếm, Đại Hội Tỷ Võ, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Công Thành Chiến yêu cầu điều kiện:
  • Đẳng cấp 90
  • Tài phú 15.000 điểm
  • Mang Phi Phong Hỗn Thiên (Cấp 6)
20:00 Thứ 7 Ngày 24/12
 • Hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ
  • Thành viên 5 bang hội Hạng 1, 2, 3, 4 trong BXH Chiến Công tính vào lúc 00:00 Thứ 7 Hàng Tuần, chủ nhật vẫn dùng BXH của thứ 7
  • Bang chủ tới gặp NPC Quan Lãnh Thổ để ghi danh trước 19:30, mỗi bang hội đăng ký 60 thành viên
  • Sau 19:30 nếu bang hội chưa ghi danh đủ 60, thành viên trong bang chủ động di chuyển ra gặp NPC Quan Lãnh Thổ để ghi danh trước 20:00
  • Khi tham gia hoạt động cần là thành viên chính thức, đã được bang chủ đăng ký
  • Đẳng cấp 80
  • Tài phú 6.000 điểm
  • Mang Phi Phong Ngự Không (Cấp 5)
20:00 Thứ 6 Ngày 23/12
 • Hoạt động Công Thành Chiến
  • Giai Đoạn 1 thành viên 4 bang hội Hạng 1, 2, 3, 4 trong BXH Chiến Công tính vào lúc 00:00 Thứ 6 Hàng Tuần
  • Giai Đoạn 2 thành viên 2 bang hội Hạng 1, 2 trong BXH Chiến Công tính vào lúc 00:00 Thứ 6 Hàng Tuần
  • Bang chủ tới gặp NPC Công Thành Quan để ghi danh trước 19:30, mỗi bang hội đăng ký 60 thành viên
  • Sau 19:30 nếu bang hội chưa ghi danh đủ 60, thành viên trong bang chủ động di chuyển ra gặp NPC Võ Lâm Minh Chủ để ghi danh trước 20:00
  • Khi tham gia hoạt động cần là thành viên chính thức, đã được bang chủ đăng ký
  • Đẳng cấp 80
  • Tài phú 6.000 điểm
  • Mang Phi Phong Ngự Không (Cấp 5)
00:00 Thứ 5 Ngày 22/12
 • Hoạt động Đại Hội Tỷ Võ
  • Thể thức thi đấu giống Thi Đấu Môn Phái nhưng sẽ là đấu loạn phái
  • Hoạt động Thi Đấu Môn Phái sẽ chỉ còn Thứ 3 Hàng Tuần
  • Giới hạn mỗi IP (Chủ sở hữu) 1 Account
  • Đẳng cấp 80
  • Tài phú 6.000 điểm
  • Mang Phi Phong Ngự Không (Cấp 5)
00:00 Thứ 2 Ngày 19/12
 • Giới hạn cấp mở đến 89
 • Hỗ trợ tân thủ bộ trang bị 60-69 (4% +0)
 • Các hoạt động trong game bao gồm Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Thi Đấu Môn Phái, Săn BOSS Hoàng Kim, Vượt Ải Gia Tộc, Hải Tặc yêu cầu điều kiện:
  • Đẳng cấp 80
  • Tài phú 3.800 điểm
  • Mang Phi Phong Kinh Thế (Cấp 4)
  • Người chơi đạt đủ cả 3 điều kiện mới có thể nhận Uy Danh Giang Hồ
 • Từ 00:00 Thứ 6 đến 24:00 Chủ Nhật Hàng Tuần
  • Gia Tộc sẽ KHÔNG THỂ RỜI BANG, GIA NHẬP BANG MỚI
  • Bang Hội sẽ KHÔNG THỂ KHAI TRỪ, THU NHẬN GIA TỘC MỚI
00:00 Thứ 4 Ngày 07/12
 • Hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm
  • Thể thức thi đấu giống Thi Đấu Môn Phái nhưng sẽ là đấu theo hệ
  • Giới hạn mỗi IP (Chủ sở hữu) 1 Account
  • Đẳng cấp 70
  • Tài phú 1.500 điểm
  • Mang Phi Phong Lăng Tuyệt (Cấp 3)
00:00 Thứ 3 Ngày 06/12
 • Giới hạn cấp mở đến 79
 • Hỗ trợ tân thủ bộ trang bị 50-59 (4% +0)
 • Võ Lâm Cao Thủ 75
  • Xuất hiện đợt đầu tiên lúc 02:05
  • Là thành viên chính thức của 5 bang hội nằm trong Bảng Xếp Hạng Chiến Công
  • Mỗi bang hội sẽ tham gia tối đa 60 thành viên trên 1 khung giờ boss
 • Các hoạt động trong game bao gồm Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Thi Đấu Môn Phái, Săn BOSS Hoàng Kim, Vượt Ải Gia Tộc, Hải Tặc yêu cầu điều kiện:
  • Đẳng cấp 70
  • Tài phú 1.500 điểm
  • Mang Phi Phong Lăng Tuyệt (Cấp 3)
  • Người chơi đạt đủ cả 3 điều kiện mới có thể nhận Uy Danh Giang Hồ
00:00 Thứ 2 Ngày 05/12
00:00 Thứ 2 Ngày 28/11
11:00 Thứ 7 Ngày 26/11
Scroll Top