Sự kiện Sắc Hương Tháng 3 (01/03 - 16/03)

10-03-2023


Fanpage

Hội nhóm

Nạp thẻ

Tải & Cài đặt GAME


Thời gian

NPC Liên Quan

Túi Xạ Hương

Phụng Huyết Hương

Quốc Sắc Thiên Hương

Tích nạp sự kiện


Bản cập nhật có thể tải về từ 00h00 Thứ 4 Ngày 01.03.2023

Cập nhật phiên bản lên 7.8

Hình ảnh Ghi chú

 • TẮT HẾT CỬA SỔ GAME RỒI MỚI CHẠY AUTOUPDATE
 • Nếu Không Tìm Thấy file TuyetDinhKiemThe.net vùi lòng Cập Nhật Patch Game theo hướng >>> HƯỚNG DẪN CÀI PATCH GAME <<<
 • Tìm ngoài màn hình sẽ thấy file TuyetDinhKiemThe.net vui lòng mở lên để autoupdate cập nhật phiên bản mới nhất

 • Nếu chạy autoupdate gặp lỗi dưới đây, vui lòng reset (khởi động lại máy tính) rồi thực hiện việc chạy autoupdate
 • Cập nhật thành công trên thanh công cụ sẽ hiện đúng phiên bản 7.8.0.0

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 4 Ngày 01.03.2023 đến 24h00 Thứ 5 Ngày 16.03.2022 (Hết ngày 16.03).
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ)

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Cổ Phong Hà

NPC Tuyệt Đỉnh Lão Gia

Thu thập Túi Xạ Hương

 • Túi Xạ Hương đều có tính chất Không khóa, Có thể giao dịch
Hoạt động Ghi chú
Với mỗi 100 điểm Tích Lũy Tống Kim +1 Túi Xạ Hương
Hoàn thành 1 nhiệm vụ truy nã +1 Túi Xạ Hương

Công thức ghép vật phẩm

Công thức Thành phẩm
1 Túi Xạ Hương + 600 Tinh Hoạt Lực 1 Phụng Huyết Hương
1 Túi Xạ Hương + 1 Kim Nguyên Bảo 1 Quốc Sắc Thiên Hương

Phần thưởng nộp Phụng Huyết Hương

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật giao nộp tối đa 500 Phụng Huyết Hương
 • Giao nộp Phụng Huyết Hương sẽ nhận được Điểm Kinh Nghiệm và nhận thêm phần thưởng khi đạt mốc Giao nộp tương ứng dưới đây
Giao nộp đến cái thứ Phần thưởng
50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500
 • 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long

Phần thưởng nộp Quốc Sắc Thiên Hương

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật giao nộp tối đa 2000 Quốc Sắc Thiên Hương
 • Giao nộp Quốc Sắc Thiên Hương sẽ nhận được Điểm Kinh Nghiệm và nhận thêm phần thưởng khi đạt mốc Giao nộp tương ứng dưới đây
Giao nộp đến cái thứ Phần thưởng
Giao nộp đến cái thứ 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long
Giao nộp đến cái thứ 600, 700, 800, 900, 1000
 • 2 Huyền Tinh Cấp 7
 • 100 vạn Bạc Khóa
 • 30 vạn Đồng Khóa
 • 100 Tiền Du Long
Giao nộp đến cái thứ 1200, 1400
 • 4 Huyền Tinh Cấp 7
 • 200 vạn Bạc Khóa
 • 60 vạn Đồng Khóa
 • 200 Tiền Du Long
Giao nộp đến cái thứ 1700 và 2000
 • 6 Huyền Tinh Cấp 7
 • 300 vạn Bạc Khóa
 • 90 vạn Đồng Khóa
 • 300 Tiền Du Long

Tích nạp sự kiện

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 4 Ngày 01.03.2023 đến 24h00 Thứ 5 Ngày 16.03.2022 (Hết ngày 16.03).
 • Vật phẩm nhận được từ sự kiện tích nạp đều Khóa vĩnh viễn, Không thể giao dịch
Tích lũy nạp Phần thưởng
100 vạn Đồng
300 vạn Đồng
600 vạn Đồng
1200 vạn Đồng
2400 vạn Đồng
4000 vạn Đồng
6000 vạn Đồng
10.000 vạn Đồng
Scroll Top