Các loại GIFTCODE

26-06-2023


Các loại GIFTCODE Tuyệt Đỉnh Kiếm Thế

Hạng mục Phần thưởng
GIFTCODE Tân Thủ
  • Người chơi có thể liên hệ với bộ phận CSKH thông qua Fanpage Tuyệt Đỉnh Kiếm Thế để nhận loại GIFTCODE này
  • Sau khi đã nhận GIFTCODE, người chơi đăng nhập vào game mở Hành Trang (Phím tắt F2) chọn mục Kích Hoạt GIFTCODE để nhập mã và nhận thưởng
GIFTCODE Fan Cứng Tân Thủ
  • Người chơi có thể liên hệ với bộ phận CSKH thông qua Fanpage Tuyệt Đỉnh Kiếm Thế để nhận loại GIFTCODE này
  • Sau khi đã nhận GIFTCODE, người chơi đăng nhập vào game mở Hành Trang (Phím tắt F2) chọn mục Kích Hoạt GIFTCODE để nhập mã và nhận thưởng
GIFTCODE Fan Cứng Fanpage

  • Mỗi tháng trên Fanpage Tuyệt Đỉnh Kiếm Thế sẽ có bài đăng Điểm Danh Fan Cứng (Tháng) người chơi có tài khoản Facebook khi bình luận vào bài đăng có huy hiệu Fan Cứng có thể chụp ảnh lại và gửi tin nhắn qua bộ phận CSKH thông qua Fanpage Tuyệt Đỉnh Kiếm Thế để nhận loại GIFTCODE này
  • Sau khi đã được bên CSKH xác nhận, người chơi đăng nhập vào game đến gặp NPC Lễ Quan để nhận thưởng
GIFTCODE Hàng Tháng
  • Mỗi tháng tại bài viết GIFTCODE Hàng Tháng trên Trang chủ sẽ gửi tặng người chơi GIFTCODE Tháng đó
  • Sau khi đã nhận GIFTCODE, người chơi đăng nhập vào game mở Hành Trang (Phím tắt F2) chọn mục Kích Hoạt GIFTCODE để nhập mã và nhận thưởng
Scroll Top