Hướng dẫn Cập Nhật Patch Mới

21-04-2017

Mỗi lần có patch mới các bạn cần cập nhật patch để tham gia các hoạt động, sự kiện mới diễn ra.

Hướng dẫn cập nhật patch

  • Mở thư mục chứa game Tuyệt Đỉnh Kiếm Thế XÓA TẤT CẢ chỉ đẻ lại thư mục PAK
  • Vào website Tải Game tìm đến phần Patch Tuyệt Đỉnh Kiếm Thế, chọn Tải xuống ở phần Tải trực tiếp
  • Copy và Paste file TuyetDinhKiemThe.rar vào thư mục chứa game Tuyệt Đỉnh Kiếm Thế của bạn ngang hàng với thư mục PAK
  • Copy và Paste file TuyetDinhKiemThe.rar vào thư mục chứa game Tuyệt Đỉnh Kiếm Thế của bạn ngang hàng với thư mục PAK
  • Chuột phải vào file TuyetDinhKiemThe.rar chọn Extract Here
  • Chọn YES TO ALL để hoàn tất việc giải nén, vào game bằng file game.exe để tham gia
Scroll Top