Lịch hoạt động Hàng Ngày

21-09-2016

Thời gian các hoạt động

 • Thời gian Cập Nhật Xếp Hạng vào lúc 00h30 Hàng Ngày xem chi tiết Tại đây
 • Trứng Du Long mỗi ngày sử dụng tối đa 1 quả nhận 20 Điểm Uy Danh, 2tr EXP và 3000 Đồng Khóa (hoặc 15 vạn Bạc Khóa)
 • Thời gian mở cấp và boss hoàng kim Xem tại đây
Hoạt động Ghi chú
Sử dụng Hạt Hồng Hoa
 • Mỗi ngày dùng tối đa 20 Hạt
 • Nhận được từ việc hạ boss Bạch Hổ Đường và Tiêu Dao Cốc
 • Sử dụng nhận ngẫu nhiên: 1000 Đồng Khóa, 5 vạn Bạc Khóa, 10 Tiền Du Long, 1 Thiên Tâm Thạch, 30 Ngũ Hành Hồn Thạch
Cuốc đất
 • Mỗi ngày cuốc đất 10 lần
 • Nhận 20 Ngũ Hành Hồn Thạch và ngẫu nhiên Huyền Tinh 5, 6 hoặc 7
Câu cá
 • Mỗi ngày câu cá 5 lần
 • Nhận 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm/1 lần
Cho bảo thố ăn
 • Mỗi ngày cho bảo thố ăn 5 lần
 • Nhận 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm/1 lần
Truyền công
 • Mỗi ngày truyền công tối đa 5 lần
 • Nhận 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm/1 lần
Tuần tra môn phái
 • Mỗi ngày tuần tra môn phái tối đa 5 lần
 • Nhận 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm/1 lần
Do thám môn phái
 • Mỗi ngày do thám môn phái tối đa 5 lần
 • Nhận 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm/1 lần
Diệt quái ngoài thành
 • Mỗi ngày hoàn thành tối đa 10 lần
 • Nhận 2.000.000 Điểm Kinh Nghiệm/1 lần
 • Lần thứ 7, 8, 9 và 10 sẽ nhận 1 Bình Tinh Lực Trung (1000) và 1 Hoạt Lực Trung (1000)
Nhiệm vụ môn phái Cả ngày
Tương tác Hảo Hữu
 • Mỗi ngày tương tác tối đa 10 lần
 • Nhận 500.000 Điểm Kinh Nghiệm/1 lần
Vấn đáp
 • Mỗi ngày đối đáp tối đa 30 câu
 • Trả lời Đúng: Nhận 100.000 Điểm Kinh Nghiệm và 500 Đồng Khóa
 • Trả lời Sai: Nhận 50.000 Điểm Kinh Nghiệm và 100 Đồng Khóa
Bạch hổ đường
 • Thời gian: Cả ngày trừ trận 08h00, 19h00, 20h00, 21h00 cứ 30 phút 1 trận
 • Mỗi ngày tham gia tối đa 2 lần
 • Qua 1 tầng nhận 10.000.000 Điểm Kinh Nghiệm và 1 Huyền Tinh Cấp 7
Tiêu dao cốc
 • Thời gian: Từ 12h30 đến 23h00 cứ 30 phút 1 trận
 • Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần, 1 tuần có thể cộng dồn tối đa 14 lần
 • Qua 1 ải nhận 5.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 1 Huyền Tinh Cấp 7 và 2 Huyết Ảnh Thương
Tống kim
 • Thời gian: 10h50, 16h50, 20h50, 22h50
 • Đạt 1.000 điểm: 20tr EXP, 1 Huyền Tinh 7, 200 Ngũ Hành Hồn Thạch, 10 vạn Bạc Khóa và 1 vạn Đồng Khóa
 • Đạt 3.000 điểm: 20tr EXP, 1 Huyền Tinh 7, 200 Ngũ Hành Hồn Thạch, 30 vạn Bạc Khóa và 1 vạn Đồng Khóa
 • Đạt 5.000 điểm: 20tr EXP, 1 Huyền Tinh 7, 200 Ngũ Hành Hồn Thạch, 50 vạn Bạc Khóa và 1 vạn Đồng Khóa
 • Đạt 7.000 điểm: 20tr EXP, 1 Huyền Tinh 8, 200 Ngũ Hành Hồn Thạch, 50 vạn Bạc Khóa và 1 vạn Đồng Khóa
 • Đạt 10.000 điểm: 20tr EXP, 1 Huyền Tinh 9, 200 Ngũ Hành Hồn Thạch, 50 vạn Bạc Khóa và 1 vạn Đồng Khóa
Săn hải tặc Cả ngày
Du long Cả ngày (Tối đa 50 lượt)
Bao vạn đồng Cả ngày (Tối đa 40 lần)
Quân doanh
 • Thời gian:
 • Cả ngày cứ 1 tiếng 1 trận
 • Hoàn thành Hậu Phục Ngưu Sơn nhận: 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • Hoàn thành Bách Man Sơn nhận: 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • Hoàn thành Hải Lăng Vương Mộ nhận: 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
Thương hội
 • Thời gian: Cả ngày
 • Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ: 50 vạn Bạc Khóa + 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ: 50 vạn Bạc Khóa + 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ: 50 vạn Bạc Khóa + 1 Huyền Tinh Cấp 8
 • Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ: 100 vạn Bạc Khóa + 1 Huyền Tinh Cấp 8
Hái quả hoàng kim
 • Hạt Hoàng Kim xuất hiện tại 222/221 Phượng Tường Phủ
 • Mỗi ngày có 20 lượt hái, mỗi lượt sẽ nhận 100.000 Điểm Kinh Nghiệm
Lửa trại hàng ngày
 • Thời gian: Từ 12h00 đến 12h30 và 20h30 đến 21h00 (Thứ 7, Chủ Nhật là 20h00 đến 20h30)
 • Mỗi 10 giầy đứng tại Phượng Tường Phủ sẽ nhận Điểm Kinh Nghiệm và Đồng Khóa hưởng tối đa 180 lần/1 ngày
Võ lâm minh chủ
 • Thời gian: Từ 19h50 đến 20h30 Thứ 3 Hàng Tuần
 • Tham gia nhận 480 điểm Đại Hội Võ Lâm và 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • Võ Lâm Minh Chủ nhận thêm 480 điểm Đại Hội Võ Lâm và 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
Hoa sơn luận kiếm
 • Thời gian: Từ 19h50 đến 20h30 Thứ 4 và 5 Hàng Tuần
 • Báo danh tham gia nhận 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7), 5.000.000 Điểm Kinh Nghiệm và 300 điểm Di Tích Hàn Vũ
 • Người chơi vô địch ngũ hành nhận thêm 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8), 5.000.000 Điểm Kinh Nghiệm và 300 điểm Di Tích Hàn Vũ
Thi đấu môn phái
 • Thời gian: Từ 18h30 đến 20h10 Thứ 3 và 6 Hàng Tuần
 • Mở rương Thi Đấu Môn Phái sẽ nhận 1000 Đồng Khóa và 200 điểm Võ Lâm Liên Đấu
 • Tân Nhân Vương sẽ nhận thêm 1 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9), 50 vạn Bạc Khóa và 20 vạn Đồng Thường
Công thành chiến Từ 19h50 đến 21h00 Thứ 6 Hàng Tuần
Tranh đoạt lãnh thổ Từ 20h00 đến 21h30 Thứ 7 và Chủ Nhật Hàng Tuần
Võ Lâm Cao Thủ 55
 • Thời gian xuất hiện: 02h00, 09h30, 15h30, 19h30, 22h30
 • Phần thưởng: Huyền Tinh 4-5-6
Võ Lâm Cao Thủ 75
 • Thời gian xuất hiện: 02h02, 09h32, 15h32, 19h32, 22h32
 • Phần thưởng: Huyền Tinh 5-6-7, BOSS nào rơi Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ hệ boss đấy
Võ Lâm Cao Thủ 95
 • Thời gian xuất hiện: 15h35, 19h35, 22h35
 • Phần thưởng: Huyền Tinh 6-7-8, BOSS nào rơi Lệnh bài Võ Lâm Cao Thủ hệ boss đấy
BOSS Tần Thủy Hoàng 15h35 và 22h35
Scroll Top